Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie

Pani Kamila Oklińska

tel. 533-327-047

e-mail: oklinska@togatus.pl  lub iod.biblioteka@czarnocin.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), z godnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Biblioteki jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie z siedzibą w Czarnocinie 97-318, ul. Głównej 140, e-mail: biblioteka@czarnocin.pl, tel. 44 616-50-77
 2. Dane osobowe Użytkowników Biblioteki będą przetwarzane:
 1. w celu rejestracji użytkowników Biblioteki oraz ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów bibliotecznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych nałożonego ustawą o bibliotekach z dnia 29.06. 1997 r.
 2. w celu prowadzenia statystyk dot. korzystania z biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c RODO tj. w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych nałożonego ustawą o statystyce publicznej z dnia 29.06. 1995 r.
 3. w celu organizacji konkursów/ spotkań, publikacji wizerunku na stronie internetowej lub Facebooku oraz informacji na temat osiągnięć użytkowników biblioteki a także w ramach innych działań związanych z funkcjonowaniem biblioteki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie zbierane są dane osobowe w zakresie niezbędnym do pełnego korzystania przez Użytkownika z zasobów Biblioteki, wynikającym z przepisów prawa. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Biblioteki jest dobrowolne lecz w przypadku odmowy ich podania przez Użytkownika korzystanie ze zbiorów bibliotecznych będzie niemożliwe.
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) jedynie na podstawie zawartej umowy powierzenia danych jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Dane osobowe Użytkownika Biblioteki będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, dla których są przetwarzane. W przypadku, gdy Użytkownik nie korzysta z Biblioteki przez czas dłuższy, niż 5 lat licząc od daty ostatniej aktywności, jego dane osobowe zostaną usunięte z systemu, chyba, że są nadal niezbędne dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania o ile podstawą przetwarzania jest zgoda. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 5. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie jest możliwy pod adresem email: oklinska@togatus.pl  lub iod.biblioteka@czarnocin.pl

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny